13:45 ICT Thứ hai, 19/03/2018

Bộ TTHC Chi Tiết

Liên kết

Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về TTHC
Website Kien Giang
Kiểm Soát Thủ tục Hành chính Tỉnh Kiên Giang
Cong bao dien tu Kien Giang
Quyết định công bố thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 470

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1389418

Trang nhất » Danh Mục » I. Bộ TTHC CẤP TỈNH » 1. Nông nghiệp PTNT » Thủy sản

4. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (hết thời hạn)

Chủ nhật - 08/11/2015 07:25
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1. Nộp hồ sơ:
            Trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn. Tổ chức, cá nhân xin cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) nộp hồ sơ về Chi cục Nuôi trồng thủy sản. Hồ sơ có thể nộp theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, gửi qua Fax, E-mai, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ chính khi nhận kết quả); gửi theo đường bưu điện.
+ Bước 2. Nhận và xử lý hồ sơ:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Chi cục Nuôi trồng thủy sản xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ.
Trong thời hạn 15 ngày (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Nuôi trồng thủy sản thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (nếu cần). Nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận ATTP. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Bước 3: Tiến hành kiểm tra tại cơ sở.
+ Bước 4. Trả kết quả: Trực tiếp tại Chi cục Nuôi trồng thủy sản; Gửi qua đường bưu điện.
Cách thực hiện: Trực tiếp; Qua đường bưu điện.
- Thành phần, hồ sơ: 01 bộ
a) Thành phần:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo mẫu tại Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT).
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm(theo Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT).
- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp nuôi trồng thủy sản đã được Chi cục Nuôi trồng thủy sản tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của cơ sở.
- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Nuôi trồng thủy sản
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng thủy sản
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân.
- Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (01 bản) theo mẫu tại phụ lục II (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 02 năm 2013).
+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo phụ lục III (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 02 năm 2013).
Phí, lệ phí:
+ Lệ phí:  40.000 đồng/lần/giấy
+ Phí kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi thủy sản:
    Diện tích =< 10 ha: 750.000 đồng/lần.
    Diện tích > 10 ha: 1.050.000 đồng/lần.
(Phụ lục I, Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài Chính Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản và Mục II Chương II Phần II Biểu phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản Ban hành kèm theo Thông tư 204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài Chính)
- Kết quả thực hiện TTHC:
Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện.
Cấp lại Giấy chứng cơ sở nuôi trồng thủy sản đủ điều an toàn thực phẩm.
Thời hạn của Giấy Giấy chứng cơ sở nuôi trồng thủy sản đủ điều an toàn thực phẩm: 03 năm.
            - Điều kiện thực hiện TTHC:
+ Có một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về nuôi trồng thủy sản/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản/hợp đồng thuê đất để nuôi trồng thủy sản có xác nhận của chính quyền địa phương.
+ Địa điểm cơ sở nằm trong quy hoạch của địa phương hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
+ Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, công trình phụ trợ, trang thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản; quy định về bảo hộ an toàn lao động và các biện pháp phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
+ Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
+ Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
+ Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu  được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.
+ Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài Chính Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.
+ Thông tư số 204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.
 
 Tải Biểu mẫu tại đây:
1. Phụ lục II
2. BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG,AN TOÀN VỆ SINH THỦ Y SẢN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn