18:01 EDT Thứ hai, 19/03/2018

Bộ TTHC Chi Tiết

Liên kết

Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về TTHC
Website Kien Giang
Kiểm Soát Thủ tục Hành chính Tỉnh Kiên Giang
Cong bao dien tu Kien Giang
Quyết định công bố thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 877

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1389961

Trang nhất » Danh Mục » II. Bộ TTHC CẤP HUYỆN » Tài chính

2. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (T-KGI-269408-TT)

Thứ tư - 11/11/2015 09:19
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nhận hồ sơ
+ Người nộp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
     + Hồ sơ nộp tại Phòng Tài chính huyện, thị xã, thành phố
Bước 2: Nộp hồ sơ
+ Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ báo cáo quyết toán  xác định rõ hồ sơ, tài liệu còn thiếu; những tài liệu mà chủ đầu tư cần hoàn thiện, bổ sung.
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu giao nhận hồ sơ theo Mẫu số 01/GHSQT
+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ báo cáo người có thẩm quyền để yêu cầu hoàn thiện bổ sung hoặc trả lại hồ sơ cho chủ đầu tư
+ Khi hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì cán bộ thẩm tra hoàn thiện hồ sơ thẩm tra gửi thông báo kết quả thẩm tra cho đơn vị đề nghị quyết toán để Đơn vị kiểm tra số liệu trong thông báo và có ý kiến về kết quả thẩm tra đồng thời gửi lại cho cán bộ thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Xử lý hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu giao hồ sơ cho bộ phận chuyên môn để xử lý hồ sơ.
Khi nhận được phiếu giao hồ sơ và hồ sơ quyết toán, bộ phận chuyên môn tiến hành thẩm tra và lập báo cáo thẩm tra quyết toán kèm thông báo kết quả thẩm tra và giấy đề nghị thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán gửi chủ đầu tư (BQLDA) để kiểm tra lại số liệu được quyết toán so với đề nghị và bổ sung thêm hồ sơ (nếu có). Chủ đầu tư (BQLDA) có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm tra: nội dung thống nhất, nội dung chưa thống nhất các số liệu và gửi lại bộ phận chuyên môn để kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán. Sau khi hồ sơ được phê duyệt cán bộ thẩm tra giao kết quả lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho đơn vị (Lưu ý: Chủ đầu tư, BQL dự án bố trí vốn để chi trả chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán trước khi nhận quyết định phê duyệt vốn đầu tư dự án hoàn thành).
Bước 4: Trả kết quả
+ Đúng ngày theo quy định Đơn vị đề nghị quyết toán đến Phòng Tài chính huyện, thị xã, thành phố nhận kết quả phê duyệt quyết toán
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính).
+ Các biểu mẫu báo cáo quyết toán: Mẫu số: 07, 08, 09/QTDA ( bản chính)
+ Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);
+ Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).
Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án.
- Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ
- Thời gian giải quyết: 03 tháng đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật XD; 04 tháng đối với dự án nhóm C; 05 tháng đối với dự án nhóm B; 07 tháng đối với dự án nhóm A.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các cơ quan tổ chức, đơn vị, chủ đầu tư (BQL dự án).
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định: UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện):
Ÿ Quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách cấp huyện đến quy mô dự án nhóm A.
Ÿ Quyết định đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh có tổng mức đầu tư cụ thể đối với từng địa phương như sau:
v Các huyện: Châu Thành, giồng Riềng, Gò Quao, thị xã Hà Tiên, Thành phố Rạch Giá: tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.
v Các huyện còn lại: tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng.
v Riêng huyện Phú Quốc thực hiện theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang như sau:
* Quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách cấp huyện đến quy mô dự án nhóm A.
* Quyết định đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quyết toán
- Lệ phí: không
- Chi phí: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, được xác định tại Điều 18 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011. Chủ đầu tư, BQL dự án bố trí vốn để chi trả chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán trước khi nhận quyết định phê duyệt vốn đầu tư dự án hoàn thành.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có
+ Mẫu số: 07/QTDA Tình hình thanh toán và công nợ của dự án.
+ Mẫu số 08/QTDA Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư.
+ Mẫu số 09/QTDA Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.
Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có hiệu lực ngày 01/4/2006.
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Có hiệu lực ngày 01/12/2009.
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 30/3/2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 điều chỉnh một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 01/02/2010.
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Có hiệu lực ngày 27/7/2009.
Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 15/7/2010.
Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011quy định về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN. Có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2011.
Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn NSNN. Có hiệu lực kể từ ngày 17/2/2014.
 
Tải Biểu mẫu tại đây:
1. Mẫu số:  7/QTDA
2. Mẫu số:  8/QTDA
3. Mẫu số:  9/QTDA
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn