12:50 EDT Thứ tư, 21/03/2018

Bộ TTHC Chi Tiết

Liên kết

Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về TTHC
Website Kien Giang
Kiểm Soát Thủ tục Hành chính Tỉnh Kiên Giang
Cong bao dien tu Kien Giang
Quyết định công bố thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 1094

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1392294

Trang nhất » Danh Mục » I. Bộ TTHC CẤP TỈNH » 19. BQL Đầu Tư phát triển đảo Phú Quốc » Quy Hoạch

17. Thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án có quy mô từ 50ha trở lên (UBND tỉnh phê duyệt)

Thứ sáu - 06/11/2015 11:37
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nhận hồ sơ:
Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho chủ đầu tư.
-  Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.
Bước 3: Xử lý hồ sơ
Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về phòng Quy hoạch. Cán bộ phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định:
- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch (nếu cần thiết) và ban hành Biên bản hoặc phòng Quy hoạch soạn Thông báo thẩm định trình Lãnh đạo Ban ký và trả hồ sơ về để chỉnh sửa.
- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì phòng Quy hoạch soạn Tờ trình trình Lãnh đạo Ban ký và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 4: Trả kết quả:
Đúng ngày hẹn theo biên nhận người nộp hồ sơ đến nhận Quyết định và nộp lệ phí theo quy định hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để ban hành Quyết định).
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để ban hành Quyết định, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà chủ đầu tư không đến nhận Thông báo thì toàn bộ hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị huỷ bỏ và bộ phận tiếp nhận không chịu trách nhiệm.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30’ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:      
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch (của Chủ đầu tư).
+ Thuyết minh Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết, các bản vẽ thu nhỏ in màu.
+ Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.
+ Dự thảo quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
+ Các văn bản pháp lý có liên quan.
+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.
+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh và bản vẽ.
- Số lượng hồ sơ:
+ Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
+ Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc bao gồm
- Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc: Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư;
- UBND tỉnh Kiên Giang: Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phí: Phí thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được xem xét điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:
+ Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh toàn bộ hoặc điều chỉnh cục bộ có ảnh hưởng tới khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng;
+ Cần khuyến khích thu hút đầu tư nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị về phân khu chức năng;
+ Dự án đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, trong thời gian 03 năm không triển khai thực hiện được.
(Điều 29, Nghị định 08/2005/NĐ-CP)
- Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Khi tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, có những nội dung  khác với nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt mà không thay đổi phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch thì không phải tiến hành lập lại nhiệm vụ quy hoạch. Người có thẩm quyền chỉ phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch để đảm bảo sự thống nhất với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.
(Khoản 2, Những quy định chung, Thông tư 07/2008/TT-BXD)
- Yêu cầu hoặc điều kiện 3:
Khi lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng cần đầy đủ các căn cứ được quy định tại Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ và tuân thủ theo trình tự từ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong trường hợp chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng.
(Khoản 1, Những quy định chung, Thông tư 07/2008/TT-BXD)
- Yêu cầu hoặc điều kiện 4:
Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch đô thị. (Điều 20, Mục 2, Chương II Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).
- Yêu cầu hoặc điều kiện 5:
Trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và có ý kiến thống nhất về chuyên môn của Sở Xây dựng.
(Điểm đ, khoản 2.2, Điều 11, QĐ 14/2009/QĐ-UBND)
- Yêu cầu hoặc điều kiện 6:
Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch:
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch chi tiết phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.
 (Điều 45, 48, 49 Chương III Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Mục 1, Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Đối với dự án trong khu vực đô thị:
+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11, ngày 17/6/2009 của Quốc hội.
+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg, ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.
+ Thông tư 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.
+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.
+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD, ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.
+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.
+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.
+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đối với dự án ngoài khu vực đô thị:
+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003 của Quốc hội.
+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng.
+ Thông tư  số 07/2008/TT-BXD, ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
+ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg, ngày 29/3/2007 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.
+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg, ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.
+ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP, ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.
+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD, ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.
+ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 24 ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn