00:37 ICT Thứ sáu, 23/03/2018

Bộ TTHC Chi Tiết

Liên kết

Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về TTHC
Website Kien Giang
Kiểm Soát Thủ tục Hành chính Tỉnh Kiên Giang
Cong bao dien tu Kien Giang
Quyết định công bố thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 101

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1393821

Trang nhất » Danh Mục » III. Bộ TTHC CẤP XÃ » Lv Xây dựng

2. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, tỷ lệ 1/500 (thuộc xã)

Thứ tư - 11/11/2015 21:42
- Trình tự thực hiện:  
+ Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị tất cả các hồ sơ theo quy định của pháp luật.
+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và giao trả kết quả (bộ phận một cửa) của UBND cấp Huyện.
. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Tổ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ và trao phiếu hẹn.
. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Tổ tiếp nhận sẽ hướng dẫn thủ tục và trả hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân để bổ sung. 
+ Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công Thương kiểm tra, thẩm định:
 . Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì UBND cấp Huyện tổ chức họp và ban hành Biên bản hoặc Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công Thương soạn Thông báo thẩm định trình UBND cấp Huyện Chuẩn y.
. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công Thương soạn Tờ trình trình UBND cấp Huyện phê duyệt.
+ Bước 4: Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và giao trả kết quả (bộ phận một cửa) của UBND cấp Huyện.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).
+ Thuyết minh Điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch.
+ Sơ đồ vị trí, ranh giới xã, tỷ lệ 1/25.000.
+ Ranh giới trung tâm xã hoặc điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/5.000.
+ Đối với những xã đặc thù có quy mô diện tích tự nhiên lớn, sơ đồ vị trí, ranh giới xã, tỷ lệ 1/50.000.
+ Các văn bản pháp lý có liên quan.
+ 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh và bản vẽ.
b. Số lượng hồ sơ:
- Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.
- Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.
- Thời hạn giải quyết:
- Thẩm định nhiệm vụ: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Phê duyệt: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, tổ chức tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch theo các hình thức hội họp, trao đổi trực tiếp hoặc phát phiếu lấy ý kiến về nội dung quy hoạch để nhân dân dễ tiếp cận và góp ý. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi phê duyệt.
* Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn:
+ Việc điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn được thực hiện trong các trường hợp sau:
- Đối với những xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn được duyệt nhưng chưa đáp ứng các chỉ tiêu về nông thôn mới quy định tại Bộ tiêu chí nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp cần tổ chức điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn cho phù hợp.
- Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn, xuất hiện những thay đổi về chính sách, chủ trương làm thay đổi các dự báo của quy hoạch xây dựng nông thôn.
- Các biến động về địa lý: thay đổi ranh giới hành chính, sụt lở, lũ lụt, động đất và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến các dự báo về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Nội dung điều chỉnh:
Khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn cần tập trung vào những nội dung điều chỉnh. Xác định rõ các yêu cầu cải tạo, chỉnh trang để đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian cho từng khu vực, giải pháp cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng, dịch vụ phù hợp với khả năng, nguồn lực và yêu cầu phát triển.
+ Nội dung thuyết minh điều chỉnh quy hoạch xây dựng:
+ Cấu trúc của thuyết minh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tuân thủ theo cấu trúc thuyết minh quy hoạch xây dựng được quy định tại Bảng quy định nội dung thuyết minh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008.
+ Các vấn đề không cần điều chỉnh được nêu tóm tắt.
+ Nêu rõ được các các vấn đề phải điều chỉnh gắn với các vấn đề không phải điều chỉnh, đảm bảo tính kế thừa đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trước đó.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công Thương cấp Huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             
- Lệ phí: Phí thẩm định Điều chỉnh nhiệm vụ.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.
- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.
- Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối vối nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2010-2020.
- Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn.
- Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn.
- Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.
- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.
- Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn  Quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.
- Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.
- Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.
- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị, có hiệu lực từ ngày 01/4/2013.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn