16:34 ICT Thứ ba, 20/03/2018

Bộ TTHC Chi Tiết

Liên kết

Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về TTHC
Website Kien Giang
Kiểm Soát Thủ tục Hành chính Tỉnh Kiên Giang
Cong bao dien tu Kien Giang
Quyết định công bố thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 1177

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1391002

Trang nhất » Danh Mục » II. Bộ TTHC CẤP HUYỆN » Kế hoạch và Đầu tư

11. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu.

Thứ bảy - 14/11/2015 21:04
* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Nộp hồ sơ.
+ Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (BPTN & TKQ) của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
- Bước 2: Nhận hồ sơ.
Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính hợp pháp của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hướng dẫn cho nhà thầu kiến nghị về chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ sau đó nộp lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận sẽ ghi biên nhận có ngày nhận và ngày hẹn trả kết quả.
- Bước 3: Trả kết quả
Đúng ngày ghi trong biên nhận người nhận hồ sơ mang theo giấy biên nhận đến BPTN & TKQ của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
+ Sáng từ 7h00 – 11h00.
+ Chiều từ 13h00 – 17h00.
(Các ngày làm việc trong tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định).
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại BPTN & TKQ của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
Đơn kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu. Đơn phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                  
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời                 
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn kiến nghị ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Kiến nghị là của nhà thầu tham gia đấu thầu.
- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).
- Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị trong thời gian quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu.
- Nội dung kiến nghị đó chưa từng được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây Dựng Ngày 26/01/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004;
   - Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
   - Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/06/2009 có hiệu lực từ ngày 01/8/2009;
   - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Ngày có hiệu lực: 15/8/2014;
- Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
- Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ủy quyền trên một số lĩnh vực xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
 
12. Giải quyết kiến nghị liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu.
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nộp hồ sơ.
+ Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (BPTN&TKQ) của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
- Bước 2: Nhận hồ sơ.
Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính hợp pháp của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hướng dẫn cho nhà thầu kiến nghị về chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ sau đó nộp lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận sẽ ghi biên nhận có ngày nhận và ngày hẹn trả kết quả.
- Bước 3: Trả kết quả.
Đúng ngày ghi trong biên nhận người nhận hồ sơ mang theo giấy biên nhận đến BPTN&TKQ của Ủy ban nhân dân huyện huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
+ Sáng từ 7h00 – 11h00.
+ Chiều từ 13h00 – 17h00.
(Các ngày làm việc trong tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định).
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại BPTN&TKQ của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
Đơn kiến nghị về các vấn đề liên quan về kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
* Lệ phí: Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng theo quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn kiến nghị ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Kiến nghị là của nhà thầu tham gia đấu thầu.
- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).
- Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị trong thời gian quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu.
- Nội dung kiến nghị đó chưa từng được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.
- Chi phí giải quyết kiến nghị theo quy định tại Khoảng 8 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 được nhà thầu có kiến nghị nộp cho bộ phận thường trực giúp việc cảu Hội đồng tư vấn đối với.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
   - Luật Xây Dựng Ngày 26/01/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004;
   - Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
   - Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/06/2009 có hiệu lực từ ngày 01/8/2009;
   - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Ngày có hiệu lực: 15/8/2014;
   - Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp;
- Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 27/07/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ủy quyền trên một số lĩnh vực xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp, ủy quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn