00:31 ICT Thứ sáu, 23/03/2018

Bộ TTHC Chi Tiết

Liên kết

Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về TTHC
Website Kien Giang
Kiểm Soát Thủ tục Hành chính Tỉnh Kiên Giang
Cong bao dien tu Kien Giang
Quyết định công bố thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 78

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1393798

Trang nhất » Danh Mục » I. Bộ TTHC CẤP TỈNH » 17. Kế hoạch và Đầu tư » Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

4. Thủ tục Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Thứ hai - 09/11/2015 10:12
Bước 1: Nộp hồ sơ:
- Các tổ chức, đơn vị chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Tổ 1 cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Nhận hồ sơ
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì vào sổ nhận hồ sơ và đề nghị người nộp hồ sơ ký vào phiếu giao nhận.
- Trường hợp nếu hồ sơ không hợp lệ Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ bố trí cán bộ hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Xử lý hồ sơ
Khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (Tổ 1 cửa) sẽ chuyển ngay cho chuyên viên phụ trách (Phòng Thẩm định dự án) được phân theo từng ngành, lĩnh vực do mình phụ trách thẩm định hoặc do phân công của lãnh đạo phòng.
- Cán bộ thẩm định kiểm tra lại hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu và cần chỉnh sửa thì chuyên viên soạn văn bản trả lời trình lãnh đạo Phòng ký tắt và trình Lãnh đạo Sở, sau đó thông báo đến đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và chủ đầu tư mang về điều chỉnh lại. Sau đó Chủ đầu tư (đơn vị tư vấn) trình lại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ Nếu hồ sơ đã đạt yêu cầu, cán bộ thẩm định soạn thảo Tờ trình phê duyệt và quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật chuyển lãnh đạo phòng xem xét ký Tờ trình, sau đó trình lãnh đạo Sở phê duyệt theo thẩm quyền được phân cấp.
+ Nếu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không thuộc thẩm quyền phê duyệt của lãnh đạo Sở thì chuyển lãnh đạo phòng xem xét ký tắt Tờ trình, chuyển lãnh đạo Sở ký Tờ trình, sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 4: Trả kết quả
- Sau khi có Quyết định điều chỉnh, cán bộ trả kết quả yêu cầu người nhận kết quả kiểm tra lại các thông tin ghi trong Quyết định điều chỉnh, nộp lệ phí (nếu có) và ký nhận vào sổ giao nhận hồ sơ theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h đến 17h các ngày làm việc trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Trường hợp có thay đổi quy mô đầu tư:
- Tờ trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
- Tập thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh.
- Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
- Kết quả thẩm định bản vẽ thi công + dự toán điều chinh.
- Kết quả thẩm tra bản vẽ + dự toán điều chỉnh (nếu có).
- Các văn bản pháp lý liên quan.
* Trường hợp không thay đổi quy mô đầu tư:
- Tờ trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
- Tập thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh.
- Dự toán điều chỉnh.
- Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
- Các văn bản pháp lý liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (theo thời gian Báo cáo kinh tế - kỹ thuật lập mới), được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đạt yêu cầu, cụ thể như sau: Không quá 15 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật được UBND tỉnh phân cấp.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Phí thẩm định (nếu có): Theo biểu tính kèm theo Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định đầu tư. Ngày có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2012.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án theo mẫu số 4/GĐ ĐT hoặc 6/GĐ ĐT của Thông tư 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
 
 
Điều kiện 1:
a. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:
- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;
- Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;
- Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án;
- Do biến động bất thường của giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tỷ giá hối đoái đối với phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc do Nhà nước ban hành các chế độ, chính sách mới có quy định được thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình.
+ Khi điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án  hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được phép tự điều chỉnh dự án. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định lại.
+ Người quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
b. Tổ chức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có đăng ký hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Có điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Có người đủ năng lực hành nghề lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng công trình để đảm nhận chức danh chủ nhiệm lập dự án; cá nhân tham gia lập dự án phải có năng lực hành nghề phù hợp với từng loại dự án đầu tư xây dựng công trình.
c. Cá nhân hành nghề độc lập lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Xây Dựng Ngày 26/01/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.
+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực từ ngày 01/4/2009.
+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2009.
+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2010.
+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2009.
+ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2010.
+ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
+ Thông tư Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định đầu tư. Ngày có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2012.
+ Quyết định số: 1779/QĐ-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
+ Ngoài ra còn một số các văn bản khác có liên quan.

Tải Biểu mẫu tại đây:
1. Mẫu số 4
2. Mẫu số 6
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn