03:43 EDT Thứ hai, 18/06/2018

Bộ TTHC Chi Tiết

Liên kết

Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về TTHC
Website Kien Giang
Cong bao dien tu Kien Giang
Quyết định công bố thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 219

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1471099

Trang nhất » Danh Mục » GIỚI THIỆU » Cơ cấu - Tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Thứ tư - 02/05/2018 21:27
CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính có 01 Trưởng phòng và 03 chuyên viên. Biên chế hành chính của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc biên chế hành chính của Văn phòng UBND tỉnh, do Chánh Văn phòng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và và theo quy định của pháp luật.
1. Lãnh đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Ông: Võ Văn Tự, Chuyên viên chính, Trưởng phòng.
- Điện thoại cơ quan: 02973. 91.97.98.          Đi động: 0901.28.23.68
- Địa chỉ email dùng chung: kstthc@kiengiang.gov.vn
- Địa chỉ email cá nhân: vvtu@kiengiang.gov.vn
- Phụ trách chung công việc của phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách (gọi chung là Chánh Văn phòng) về toàn bộ hoạt động của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.
- Tham mưu đề xuất Chánh Văn phòng trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các hoạt động về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm trên địa bàn tỉnh;
- Tham gia ý kiến về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Kiểm soát chất lượng dự thảo công bố thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh (rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính), trực tiếp 04 ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải, Nội vụ. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện: Thành phố Rạch Giá; Châu Thành; Hòn Đất; Giang Thành, Kiên Hải.
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông (thực hiện việc thống kê, niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) trong giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan.
- Kiểm tra việc cập nhật, đăng tải công khai thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và website kstthc.kiengiang.gov.vn và  khai thác, quản lý dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và website kstthc.kiengiang.gov.vn.
- Tham mưu chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Phối hợp với Trung tâm Tin học – Công báo Văn phòng UBND tỉnh để cập nhật đăng tải thông tin, nội dung thủ tục hành chính trong website kstthc.kiengiang.gov.vn.
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Văn phòng UBND tỉnh.
- Thẩm tra các văn bản do công chức của Phòng tham mưu trước khi trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành.
- Thực hiện các công việc đột xuất, việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng.
 2. Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
2.1. Ông: Phạm Hùng Mạnh, Chuyên viên.
- Điện thoại cơ quan: 02973. 91.97.98.           Di động: 0942.18.28.38
- Địa chỉ email cá nhân: phmanh@kiengiang.gov.vn
Giúp Trưởng phòng theo dõi, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:
- Tham mưu đề xuất Trưởng phòng, Chánh Văn phòng ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các hoạt động về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm trên địa bàn tỉnh;
- Tham gia ý kiến về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Kiểm soát chất lượng dự thảo công bố thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh (rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính), trực tiếp 06 ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế tỉnh, BQL Khu kinh tế Phú Quốc. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện: Thị xã Hà Tiên, Kiên Lương, Phú Quốc, Tân Hiệp.
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông (thực hiện việc thống kê, niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) trong giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan theo phân công của Trưởng phòng.
- Tổng hợp bộ thủ tục hành chính của tỉnh về số lượng, tăng, giảm, sửa đổi, bổ sung; cập nhật các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, thay thế, hủy bỏ khi có quyết định công bố thủ tục hành chính.
- Cập nhật, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác, dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và website kstthc.kiengiang.gov.vn theo ngành phụ trách.
- Tổng hợp, dự thảo các báo cáo chuyên đề về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các loại báo cáo khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
- Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất.
- Dự toán kinh phí hoạt động từng năm, theo chuyên đề của Phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao hoặc phân công.
2.2. Ông: Hoàng Vũ Anh Thiện, Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02973. 91.97.98.           Di động: 0972.91.91.39
- Địa chỉ email cá nhân: hvathien@kiengiang.gov.vn
Giúp Trưởng phòng theo dõi, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:
- Kiểm soát chất lượng dự thảo công bố thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh (rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính), trực tiếp của 08 ngành: Ngoại vụ, Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Du lịch. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính địa bàn các huyện: Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên.
- Tham gia ý kiến về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông (thực hiện việc thống kê, niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) trong giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Tham mưu văn bản chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị khi có đơn gửi đến và theo dõi kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo phân công của Trưởng phòng.
- Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác, dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia và website kstthc.kiengiang.gov.vn theo ngành được giao phụ trách.
- Tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp nhiệm vụ chung của Phòng và báo cáo công việc hàng tháng, quý, 6 tháng, năm của Phòng và dự thảo công việc cần làm tiếp theo trình Trưởng phòng ký gửi lãnh đạo Văn phòng phụ trách và các phòng có liên quan; giúp Trưởng phòng thực hiện các thủ tục thi đua khen thưởng của Phòng.
2.3. Bà: Mai Kim Phụng, Chuyên viên
- Điện thoại cơ quan: 02973. 91.97.98.           Di động: 0939.70.23.26
- Địa chỉ email cá nhân: mkphung@kiengiang.gov.vn
Giúp Trưởng phòng theo dõi, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:
- Kiểm soát chất lượng dự thảo công bố thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh (rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính), trực tiếp 03 ngành: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Dân tộc. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính địa bàn các huyện: An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận.
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông (thực hiện việc thống kê, niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) trong giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. 
- Tham mưu văn bản chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị khi có đơn gửi đến và theo dõi kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo phân công của Trưởng phòng.
- Cập nhật, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác, dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia và website kstthc.kiengiang.gov.vn theo ngành được giao phụ trách.
- Tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Cập nhật phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính và kết quả phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Phòng, ghi biên bản họp Phòng và biên bản họp của Phòng với lãnh đạo Văn phòng.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết