03:44 EDT Thứ hai, 18/06/2018

Bộ TTHC Chi Tiết

Liên kết

Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về TTHC
Website Kien Giang
Cong bao dien tu Kien Giang
Quyết định công bố thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 221

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1471101

Trang nhất » Danh Mục » GIỚI THIỆU » Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Thứ tư - 02/05/2018 21:25
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND  tỉnh Kiên Giang, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như sau:
1. Chức năng của Phòng Kiểm soát TTHC
1.1. Chức năng chung
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính có chức năng tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC; quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC theo quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.
1.2. Chức năng cụ thể
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại địa phương.
Chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Chính phủ.

2. Nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát TTHC

2.1. Tham mưu, giúp Chánh văn phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát TTHC của UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
2.2. Kiểm soát quy định TTHC:
- Tham gia ý kiến về quy định TTHC tại dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh;
2.3. Kiểm soát việc thực hiện TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể:
- Đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ;
- Kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu TTHC, văn bản liên quan đã được công bố vào CSDLQG;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của TTHC và các VBQPPL có liên quan đã được công bố, nhập dữ liệu và đăng tải vào CSDLQG;
- Tổ chức thực hiện tạo đường kết nối về các dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho cá nhân, tổ chức từ các cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh với CSDLQG theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
2.4. Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để giao cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung;
Đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức.
2.5. Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
2.6. Kiểm tra, tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc tiếp nhận, xử lý các PAKN về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất để trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
2.7. Thiết lập hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương;
2.8. Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục KSTTHC tổ chức; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo hướng dẫn của Cục KSTTHC.
2.9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương để thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC và kết quả tiếp nhận, xử lý PAKN về các quy định hành chính.
2.10. Trong quá trình hoạt động tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trình Chủ tịch UBND tỉnh việc huy động cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan về làm việc tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; trường hợp cần thiết trình cấp có thẩm quyền ký hợp đồng và sử dụng chuyên gia tư vấn trong và ngoài khu vực nhà nước đến làm việc theo chế độ hợp đồng khoán việc phù hợp với quy định của pháp luật.
2.11. Trong quá trình kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, nếu phát hiện cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức không thực hiện, thực hiện không đúng yêu cầu hoặc vi phạm quy định về kiểm soát TTHC, kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng các hình thức, biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
2.12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết